Otevřeli jsme novou pobočku na adrese Sychrova 18 Žďár nad Sázavou (Zelená hora)

Nejčastější dotazy

Pohřeb může být luxusní i prostý, záleží na Vašich požadavcích. Položky jako květinové dary, typ a provedení rakve ovlivňují výrazně konečnou cenu pohřbu. Obecně platí, že nejlevnější je pohřeb zpopelněním bez obřadu. Naši zákazníci mají při sjednávání pohřbu k dispozici katalogy včetně cen. Samozřejmostí je obstaravatelská smlouva, kde je podrobný rozpis všech úkonů a služeb, které si vybrali a tudíž znají přesnou cenu pohřbu.
Nařízení vlády č.590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy. Na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. Na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, tchyně, tchána, švagra, švagrové, manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob. Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popřípadě i jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtíve společné domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.
Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec). Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a). V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.