Říjen 2019

Vloženo: 18.10. 2019

V posledních letech stoupá tradičně zájem o pohřby žehem. O kremaci nebožtíka žádají tři čtvrtiny pozůstalých.

Září 2019

Vloženo: 25.9. 2019

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.